Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie realizacji procedur diagnostycznych

Koordynator kursu: 

dr Wojciech Szot, e-mail: wojciech.szot@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

dr Wojciech Szot, e-mail: mcszot@cyf-kr.edu.pl

 

STUDIA STACJONARNE

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus