Socjologia medycyny w stomatologii

Koordynator kursu: 

dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Ilona Barańska, dr Elżbieta Ptak

Harmonogram:

  • grupa 1
  • grupa 2
  • grupa 3
  • grupa 4

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Materiały dla studentów