Socjologia medycyny w stomatologii

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Słaby, e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

 

Harmonogram:

  • grupa 1
  • grupa 2
  • grupa 3
  • grupa 4

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Materiały dla studentów