Socjologia medycyny w stomatologii

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl
dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl

 

Harmonogram:

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Materiały dla studentów

Wielkość fontu
Kontrast