Metodologia badań naukowych

Szkoła Doktorska – I rok 

Koordynator kursu:

prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Andrzej Pająk e-mail: andrzej.pajak@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Sylabus przedmiotu:

Aktualny sylabus przedmiotu można znaleźć na stronie: https://sd.cm-uj.krakow.pl/pl/5/19

Harmonogram zajęć:

Grupa 1: 

28.10.2022 godz. 11:30-14:45 sala 421, CDK, św. Łazarza 16 dr hab. Agnieszka Pac

25.11.2022 godz. 8:30-11:45 sala 421, CDK, św. Łazarza 16 prof. dr hab. Andrzej Pająk

9.12.2022 godz. 10:30-12:00 sala 421, CDK, św. Łazarza 16 dr Anna Prokop-Dorner

 

Grupa 2:

14.10.2022 godz. 10:30-13:45 sala 421, CDK, św. Łazarza 16 dr hab. Agnieszka Pac

21.10.2022 godz. 12:15-13:45 sala 421, CDK, św. Łazarza 16 dr Anna Prokop-Dorner

28.10.2022 godz. 8:45-12:00 sala 7, IP Kopernika 25 prof. dr hab. Andrzej Pająk