Socjologia ogólna i niepełnosprawności

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail:  a.krol@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl 
dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
mgr Katarzyna Słaby, e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl 
mgr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów

Wielkość fontu
Kontrast