Niezbędnik inteligenta czyli społeczne wyzwania XXI wieku

Zajęcia fakultatywne, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, semestr 1

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 
Prowadzący:
dr Aleksandra Piłat-Kobla

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Materiały dla studentów