Socjologia medycyny

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl
dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Słaby, e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

WYKŁAD: online, asynchronicznie (całość) – dr Barbara Woźniak

SEMINARIUM: grupa 1 – dr Ilona Barańska, mgr Katarzyna Słaby

04 do 25.10.2022 Katedra Biochemii, sala7

08.11.2022 Katedra Biochemii, sala 6

22 i 29.11.2022 Katedra Biochemii, sala 7

15.11.2022 Katedra Anatomii, sala A 13

SEMINARIUM: grupa 2 – dr Paulina Sekuła, mgr Katarzyna Słaby

04.10. do 08.11.2022 Katedra Biochemii, sala 8

22.11.2022 Katedra Biochemii, sala 6

15.11.2022 Katedra Anatomii, sala A 1

29.11.2022 Zakład Higieny i Dietetyki, sala 8