Metody badań społecznych

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr hab. Katarzyna Zawisza, e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Materiały dla studentów

Wielkość fontu
Kontrast