SPOŁECZNE DEBATY WOKÓŁ REPRODUKCJI

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: zajęcia w semestrze letnim

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast