Społeczne debaty wokół reprodukcji

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: środy, 11:00 – 13:15 lub 11:00 – 14:00, sala 24, Zamoyskiego 58

Materiały dla studentów