ZintegrUJ – bezpłatne kursy

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w bezpłatnych kursach, organizowanych w ramach projektu: „ZintegrUJ – Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

  1. How to develop an evidence synthesis in dentistry

Daty i godziny (godziny zajęć mogą ulec zmianie):

05.06.2023,  godz. 14.30 –  19.00

06.06.2023,  godz. 14.30 –  19.00

07.06.2023,  godz. 14.30  – 17.30

12.06.2023,  godz. 14.30  – 17.30

 

Proponowany kurs dotyczy nowoczesnych i praktycznych metod opracowywania badań typu synteza danych naukowych (takich jak np. przegląd systematyczny, przegląd typu scoping review) w dziedzinie stomatologii. Kurs kierowany do studentów i doktorantów umożliwi nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uznanej na świecie metodologii opracowywania tego typu badań, oceny ich wiarygodności, interpretacji ich wyników w praktyce medycznej, co umożliwi im krytyczne podejście do wyników badań naukowych, także typu evidence synthesis oraz korzystanie z tego typu publikacji i ich opracowywanie w ramach przygotowywania publikacji naukowych.

 

Zajęcia będą prowadzone przez prof. Tinę Poklepovic-Pericic, która jest uznanym w środowisku międzynarodowym ekspertem z tej dziedziny, autorem wielu przeglądów systematycznych opublikowanych w ramach Cochrane Collaboration i badań metodologicznych z tego zakresu. Prof. Tina Poklepovic-Pericic na co dzień pracuje w University of Split w Chorwacji, jednocześnie będąc zaangażowaną w międzynarodowe sieci współpracy – Cochrane, GRADE i EVBRES COST Action.

 

  1. Telling Others What to Do – Contemporary Methods of Making Recommendations in Health Care

Daty i godziny (godziny zajęć mogą ulec zmianie):

29.05.2023,  godz. 14.30 –  18.30

30.05.2023,  godz. 14.30 –  18.30

31.05.2023,  godz. 14.30  – 18.30

 

Kurs dotyczy nowoczesnych metod opracowywania wytycznych postępowania klinicznego opartych o metodologię międzynarodowej grupy GRADE w zakresie między innymi organizacji procesu, oceny pewności danych naukowych stanowiących podstawę oceny bilansu korzystnych i niekorzystnych efektów zdrowotnych, a także z wykorzystaniem procesu Evidence to decision (ETD) Kurs umożliwi studentom i doktorantom transparentne określenie i ocenę wszystkich kryteriów uwzględnionych przez panel wytycznych w podejmowaniu decyzji o zaleceniu lub niezaleceniu danego sposobu postepowania. 

Zajęcia będą prowadzone przez prof. Jana Brożka, który jest cenionym w środowisku międzynarodowym ekspertem z tej dziedziny, zatrudnionym w McMaster University – siedzibie międzynarodowej grupy GRADE.