ZASTOSOWANIE METOD JAKOŚCIOWYCH W BADANIACH WZORÓW ŻYWIENIA

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 5, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast