Zastosowanie metod jakościowych w badaniach wzorów żywienia

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 5, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: kurs nie jest realizowany w roku 2021/22

Materiały dla studentów