Zdrowie Publiczne- kierunek lekarsko-dentystyczny

Koordynator kursu:
prof. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  

 

Prowadzący:
dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl  

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM  

 

W roku akademickim 2023/24 zajęcia ze Zdrowia Publicznego rozpoczynają się w dniu 15 marca – szczegóły w harmonogramie. 

Materiały dla studentów

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia):