Socjologia

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl
dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Wykład:

  • 4.X., 11.X., 18.X., 25.X.2022 w godz. 13:20-15:40; ul. Zamoyskiego 58 s. 24
  • 8.XI., 15.XI., 22.XI., 29.XI.2022 w godz. 13:45-15:15 e-learning

Ćwiczenia: 

  • Grupa I: 7.X.2022 w godz. 16.30-18.00, ul. Zamoyskiego 58 s. 24; 16.XI.,23.XI. 30.XI., 7.XII., 21.XII.2022 w godz. 13:00-15:15, ul. Zamoyskiego 58 s. 24; 10.I.2023 w godz. 15:45-18:00, ul. Michałowskiego 12 s. 204
  • Grupa II: 6.X.2022 w godz. 18:00-19:30, ul. Zamoyskiego 58 s. 24; 16.XI., 23.XI. 30.XI., 7.XII., 21.XII.2022 w godz. 10:15-12:30, ul. Zamoyskiego 58 s. 24; 17.I.2023 w godz. 15:45-18:00, ul. Michałowskiego 12 s. 204
  • Grupa III: 9.XI.2022 w godz. 10:15-11:45 ul. Zamoyskiego 58 s.  23; 16.XI., 23.XI. 30.XI., 7.XII., 21.XII.2022 w godz. 10:15-12:30, ul. Zamoyskiego 58 s.  23; 11.I.2023 w godz. 10:15-12:30, ul. Zamoyskiego 58 s. 24
  • Grupa IV: 9.XI.2022 w godz. 8:15-9:45 ul. Zamoyskiego 58 s. 23; 16.XI., 23.XI. 30.XI., 7.XII., 21.XII.2022 w godz. 7:30-9:45, ul. Zamoyskiego 58 s. 23; 11.I.2023 w godz. 7:30-9:45, ul. Zamoyskiego 58 s. 24

Materiały dla studentów