Jakość i bezpieczeństwo żywności

Koordynator kursu: 

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr hab. Jadwiga Helbin, jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast