Socjologia choroby

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 
Prowadzący:

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: kurs fakultatywny realizowany w semestrze letnim

Materiały dla studentów