Socjologia choroby

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 
Prowadzący:

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram:

E-learning:

  • 21.04.2023 godz. 14.30-16.00
  • 28.04.2023 godz. 14.30-16.45

Wykłady, sala 203, ul. Michałowskiego 12:

  • 27.04.2023 godz. 14.30-16.00
  • 4.05.2023 godz. 14.30-16.45

Seminaria, sala 203, ul. Michałowskiego 12:

  • 11.05.2023 godz. 14.30-17.00
  • 18.05.2023 godz. 14.30-17.00
  • 25.05.2023 godz. 14.30-17.00

Materiały dla studentów