TŁUSZCZE W DIECIE – WRÓG CZY PRZYJACIEL. PRZEGLĄD BADAŃ

Koordynator kursu: 

Dr n. med. Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:  e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Dr Elżbieta Sochacka-Tatara     e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

Mgr Renata Majewska     e-mail:   renata.majewska@uj.edu.pl

 

Informacje podstawowe

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM   

W roku akademickim 2021/22 zajęcia rozpoczynają się w dniu 28.02.2022 godz. 7:45 sala nr 8, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a