Kursy – Zakład Socjologii Medycyny

Zasady ubioru studentów na zajęciach

 

WYDZIAŁ LEKARSKI:

KIERUNEK LEKARSKI

SOCJOLOGIA MEDYCYNY 

PSYCHOLOGIA KULTUROWA A ZAGADNIENIA ZDROWIA I CHOROBY

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I NIEZALEŻNE ŻYCIE. ASPEKTY SPOŁECZNE

KLIMAT – ZDROWIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SPOŁECZNE PROJEKTY BADAWCZE

WYBRANE ZAGADNIENIA OPIEKI NAD OSOBĄ W WIEKU STARSZYM

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

SOCJOLOGIA MEDYCYNY W STOMATOLOGII

PIĘKNA I BESTIA – SOCJOLOGICZNE KONCEPCJE CIAŁA

 

KIERUNEK DIETETYKA 

SOCJOLOGIA MEDYCYNY

ZASTOSOWANIE METOD JAKOŚCIOWYCH W BADANIACH WZORÓW ŻYWIENIA

PROMOCJA ZDROWIA Z ELEMENTAMI EDUKACJI ZDROWOTNEJ PACJENTA

SOCJOLOGIA ŻYWIENIA

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

SOCJOLOGIA MEDYCYNY

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

SOCJOLOGIA MEDYCYNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

PODSTAWY SOCJOLOGII I PROBLEMY SPOŁECZNE

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

SOCJOLOGIA

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO 

SOCJOLOGIA

PRAKTYKI RODZICIELSKIE

SPOŁECZNE DEBATY WOKÓŁ REPRODUKCJI

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

SOCJOLOGIA OGÓLNA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

SPOŁECZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SOCJOLOGIA CHOROBY

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY:

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

SOCJOLOGIA

PSYCHOLOGIA

MEDYCYNA LABORATORYJNA WIEKU PODESZŁEGO

 

KIERUNEK FARMACJA

PSYCHOLOGIA Z SOCJOLOGIĄ

NIEZBĘDNIK INTELIGENTA CZYLI SPOŁECZNE WYZWANIA XXI WIEKU

 

SZKOŁA DOKTORSKA 

 

SZKOŁA MEDYCZNA DLA OBCOKRAJOWCÓW

MEDICAL SOCIOLOGY  

 

Wielkość fontu
Kontrast