Żywienie człowieka

Koordynator kursu: 

Dr hab. Jadwiga Helbin, jadwiga.helbin@uj.edu.pl 

Prowadzący:

Dr Agata Skop-Lewandowska,  agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

Dr Joanna Zając, joanna.jankowska@uj.edu.pl

Dr Małgorzata Maraj, malgorzata.maraj@uj.edu.pl


Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)