Żywienie człowieka

Koordynator kursu: 

Dr hab. Jadwiga Helbin, jadwiga.helbin@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Dr Agata Skop-Lewandowska, agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

Mgr Paulina Tomaszewska, paulina.glodo@uj.edu.pl 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast