Epidemiologia i Medycyna Środowiskowa

Kierunek lekarsko-dentystyczny II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia:

   dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail: aleksander.galas@uj.edu.pl
   dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl
   dr Agnieszka Magiera, e-mail: 
agnieszka.magiera@uj.edu.pl
   mgr Renata Majewska, e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl

   dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail: dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pldorotamrozek@tlen.pl

   lek. med. Magdalena Władysiuk, e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

   dr hab. Filip Mejza, e-mail:
  

_______________________________________________________________________

UWAGA !!!!!

Zaliczenie z Epidemiologii i medycyny środowiskowej w II terminie odbędzie się

w dniu 20 lutego godz. 12:30

w sali Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM

________________________________________________________________________

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

Materiały dla studentów

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

Wyniki zaliczenia z Epidemiologii i medycyny środowiskowej zostały zamieszczone w USOS-ie

 

UWAGA !!!

Odpowiedzi do złożonych zastrzeżeń:

  • Zastrzeżenie złożone do pytań o nowotwory – pytania zostały sformułowane w czasie teraźniejszym a nie przeszłym, dodatkowo od co najmniej 10 lat sytuacja dotycząca najczęstszych nowotworów nie zmieniła się – zastrzeżenie bezzasadne, nie wpłynęło na zmianę klucza odpowiedzi.
  • Zastrzeżenie do pytania 42 wersja 1 / 45 wersja 2:   Zasłaniania ust przy kaszlu i kichaniu, już niezależnie od tego czy chodzi o chorego czy ludzi w jego otoczeniu, w żaden sposób nie można przypisać ani do profilaktyki II fazy (wczesne wykrywanie choroby), ani do profilaktyki III fazy (zapobieganie powikłaniom choroby). Takie działania mają zapobiec transmisji choroby i zakażaniu innych osób, zatem jak najbardziej wpisuję się w profilaktykę I fazy (jak zresztą wszystkie inne działania omawiane przy okazji sposobów przerwania szerzenia się chorób zakaźnych w populacji w odniesieniu do wszystkich trzech elementów triady) – zastrzeżenie bezzasadne, nie wpłynęło na zmianę klucza odpowiedzi.