Epidemiologia i Medycyna Środowiskowa

Kierunek lekarsko-dentystyczny II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Koordynator kursu: 
dr hab. Agnieszka Pac, e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

Prowadzący zajęcia:

   dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail: aleksander.galas@uj.edu.pl
   dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail: e.sochacka-tatara@uj.edu.pl
   dr Agnieszka Magiera, e-mail: 
agnieszka.magiera@uj.edu.pl
   mgr Renata Majewska, e-mail: renata.majewska@uj.edu.pl
  

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM 

Materiały dla studentów

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

 

UWAGA !!!

Informacja na temat zastrzeżeń złożonych do testu zaliczeniowego – 3.02.2023 

 

Ustalone terminy odrobienia zajęć:

grupa 2:

temat 11 „Triada epidemiczna …” w dn. 9-gru, 2022 godz. 11.45-13.15, miejsce: Zakład Higieny, sala nr 8 (adres Kopernika 7a)
temat 12 „Częstość występowania chorób zakaźnych …” w dn. 13-sty, 2023 godz. 11.45-13.15, miejsce: Katedra Biochemii Lekarskiej, sala nr 6

grupa 3:

W nawiązaniu do tematu potrzeby zrealizowania w dodatkowym terminie zajęć z przedmiotu Epidemiologia i Medycyna Środowiskowa, temat nr. 12. „Częstość występowania chorób zakaźnych oraz metody zapobiegania ich rozpowszechniania. Zasady i wytyczne opracowania ogniska epidemicznego choroby zakaźnej.”

uprzejmie informuję, że zarezerwowałem salę nr 6 na Katedrze Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7
data: 22 listopad, 2022, godz. 8.00-9.30

Zrealizujemy wówczas temat nr 11 (zamiana z tematem 12):
„Triada epidemiczna. Miejsce lekarza dentysty w triadzie epidemicznej. Gabinet stomatologiczny jako potencjalne ogniwo łańcucha epidemiologicznego. Zakażenia szpitalne.”
 
Temat nr 12 realizowany będzie w dn. 19 grudnia w godz. 8.00-9.30

Aleksander Gałaś