Klimat – zdrowie – odpowiedzialność. Społeczne projekty badawcze

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner. e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner. e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram:

Materiały dla studentów