KLIMAT – ZDROWIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SPOŁECZNE PROJEKTY BADAWCZE

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram: zajęcia w semestrze letnim

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast