Culture – media – e-health

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Karolina Rożniatowska

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (w tym sylabus) – studia stacjonarne

Szczegóły dotyczące przedmiotu (w tym sylabus) – studia niestacjonarne

Harmonogram:

Zajęcia odbywają się w środy w okresie od 1 marca do 10 maja 2023 w godzinach 17:00-19:15 w następujących lokalizacjach:

  • sala 215, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16  z wyjątkiem terminów:
  • 19.04 i 26.04 oraz 10.05.2023 – sala komputerowa 216/216a, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16

 

Materiały dla studentów