Culture – media – e-health

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Karolina Rożniatowska

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (w tym sylabus) – studia stacjonarne

Szczegóły dotyczące przedmiotu (w tym sylabus) – studia niestacjonarne

Harmonogram:

Materiały dla studentów