Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta wegetariańska

Koordynator kursu: 

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr A. Skop-Lewandowska, e-mail: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)