Higiena i epidemiologia

Koordynator kursu: 

Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl


Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)