Wykorzystanie wyników badań w praktyce klinicznej – fakutet

Koordynator kursu: 

Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

dr Magdalena Koperny, e-mail: magdalena.koperny@uj.edu.pl

Dawid Storman, e-mail: dawid.storman@doctoral.uj.edu.pl

Mateusz Świerz, e-mail: mateusz.swierz@doctoral.uj.edu.pl

Dr n. med. Joanna Zając, e-mail: joanna.jankowska@uj.edu.pl

lek. med. Magdalena Władysiuk , e-mail: magdalena.wladysiuk@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus