Starszy człowiek w aptece

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 5

Koordynator kursu: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (w tym sylabus)

Materiały dla studentów