Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

Koordynator kursu: 

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Agata Skop-Lewandowska: agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast