Higiena – tematyka zajęć (kierunek lekarski)

Przedmiot HIGIENA:

 • Studia stacjonarne/IV
 • Studia niestacjonarne/IV
 • Studia stacjonarne/II
 • Studia niestacjonarne/II

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HIGIENY DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

W ramach seminariów i ćwiczeń z Higieny realizowane są następujące treści:


Część środowiskowa:

1. Ćwiczenia 2h – Dr Jadwiga Helbin

 • Środowisko a zdrowie człowieka.
 • Ekologia człowieka, Mandala zdrowia, Pola zdrowia Lalonda, definicja zdrowia WHO.
 • Czynniki środowiskowe a zdrowie. Czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne.
 • Zanieczyszczenia powietrza pyłowe, gazowe, smog, kwaśne deszcze.
 • Wielkość narażenia w Polsce w porównaniu z UE, konsekwencje zdrowotne.
 • Ćwiczenia dotyczące ekspozycji środowiskowej na świecie.
 • Monitoring środowiskowy i biologiczny. 

 

2.  Seminarium: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Czynniki środowiskowe a choroby cywilizacyjne. Rola wywiadu lekarskiego.

3.  Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Cacrinogeneza środowiskowa cz. 1:
 1. Epidemiologia,
 2. Prewencja,
 3. Czynniki ryzyka.

 

4.  Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Carcinogeneza środowiskowa cz. 2.:
 1. Etiologia,
 2. Czynniki środowiskowe,
 3. Rola genetyki,
 4. Etapy carcinogenezy,
 5. Współczesne metody diagnostyczno – terapeutyczne.

 

 Część dietetyczna:

 

1. Ćwiczenia 2h – Dr Jadwiga Helbin

 • Wywiad żywieniowy 24-godzinny jako jedna z metod oceny sposobu żywienia

 

2.  Ćwiczenia: 2h – Dr Joanna Zając

 • Czym jest podstawowa przemiana materii oraz czynniki które na nią wpływają.
 • Teromogeneza – rodzaje i związek z energetyką organizmu.
 • Energia zawarta w pożywieniu: tłuszcze – ich rodzaje, wpływ na rozwój chorób; sposoby komunikowania pacjentom o energetyczności pożywienia.
 • Sposoby kontroli spożywanej ilości pokarmów.
 • Błonnik pokarmowy – rodzaje błonnika i wpływ na organizm.
 • Przykład diety redukcyjnej.

 

3.  Ćwiczenia: 2h – Dr Joanna Zając

 • Witaminy i składniki mineralne: ich interakcje.
 • Trwałość witamin i enzymy rozkładające witaminy.
 • Okres półtrwania witamin, miejsca magazynowania.
 • Składniki żywności ograniczające dostępność  dla organizmu witamin i minerałów.

 

4.  Seminarium: 1h – Dr Agata Skop-Lewandowska

 • Choroby związane z dietą.

     Ćwiczenia: 1h – Dr Agata Skop – Lewandowska

 • Stan odżywienia organizmu – metody oceny.

 

5.  Ćwiczenia: 2h – Dr Agata Skop – Lewandowska

 • Zajęcia praktyczne: antropometryczna i fotooptyczna metoda oceny stanu odżywienia organizmu.

 

6.  Ćwiczenia: 2h – Dr Agata Skop – Lewandowska

 • Niedożywienie szpitalne.
 • Rodzaje diet leczniczych.
 • Odżywianie drogą pozajelitową.