Higiena i Epidemiologia

Wydział Farmaceutyczny – kierunek Analityka Medyczna I rok

Koordynator kursu: 
dr hab. Małgorzata Bała, e-mail:  malgorzata.1.bala@uj.edu.pl
dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:  e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

Prowadzący zajęcia:
   Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn, e-mail:   dorota.mrozek-budzyn@uj.edu.pl
   Dr Agnieszka Magiera, e-mail:   agnieszka.magiera@uj.edu.pl
   Dr Elżbieta Sochacka-Tatara, e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

 

_________________________________________________________

Zaliczenie z Higieny i epidemiologii w drugim terminie odbędzie się 13 czerwca o godz. 13:00 

w sali 8 Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7a

_________________________________________________________

 

Harmonogram zajęć 

Materiały dla studentów

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

Blok zajęć Epidemiologia w ramach przedmiotu Higiena i Epidemiologia dla I roku Analityki Medycznej w roku akademickim 2022/23 rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2023.

Blok zajęć Higiena rozpocznie się seminarium w dniu 18 kwietnia 2023.