Evidence Based Medicine

Koordynator kursu: 

Prof. dr hab. M. Bała , e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. M. Bała , e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast