Koordynatorzy Kursów – ZHID

Kursy obligatoryjne

Nazwa kursu

Kierunek

Rok studiów

Koordynator

Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności

Dietetyka II stopnia

I

Dr Jadwiga Helbin

Edukacja i poradnictwo żywieniowe

Dietetyka II stopnia

II

Dr Joanna Zając

Evidence Based Medicine

Dietetyka II stopnia

II

Dr hab. Małgorzata Bała

Higiena

Lekarski

II

Dr Wojciech Szot,
Dr Joanna Zając

Higiena

Lekarsko-Dentystyczny

I

Dr Wojciech Szot,
Dr Joanna Zając

Higiena i zdrowotne aspekty jakości żywności

Dietetyka I stopnia

I

Dr Jadwiga Helbin

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Dietetyka II stopnia

I

Dr Joanna Zając

Ocena stanu odżywienia z elementami antropometrii

Dietetyka II stopnia

I

Dr Joanna Zając

Planowanie diet leczniczych

Dietetyka I stopnia

II

proh. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

Podstawy żywienia człowieka

Dietetyka I stopnia

I

Dr Jadwiga Helbin

Poradnictwo żywieniowe

Dietetyka I stopnia

III

Dr Agata Skop-Lewandowska

Technologia żywności i potraw

Dietetyka I stopnia

II

Dr Joanna Zając

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

Dietetyka II stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Żywienie człowieka

Dietetyka I stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

 

Kursy fakultatywne

Nazwa kursu

Kierunek

Rok studiów

Koordynator

Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie realizacji procedur diagnostycznych

Lekarski

III

Dr Wojciech Szot

Diety alternatywne: charakterystyka i ocena racjonalności

Dietetyka I stopnia

III

Dr Agata Skop-Lewandowska

Ekologia i ochrona przyrody

Dietetyka I stopnia

I

Dr Jadwiga Helbin

Kuchnie świata

Dietetyka II stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta wegańska

Dietetyka I stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta wegetariańska

Dietetyka I stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta bezglutenowa

Dietetyka I stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta łatwostrawna bogatobiałkowa

Dietetyka I stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta łatwostrawna niskotłuszczowa

Dietetyka I stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta ubogo-energetyczna

Dietetyka I stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dieta z ograniczeniem produktów pobudzających wydzielanie kwasu solnego

Dietetyka I stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Praktyczny dobór produktów żywnościowych  – dieta  dla chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

Dietetyka I stopnia

II

Dr Agata Skop-Lewandowska

Praktyczny dobór produktów żywnościowych – kuchnia  azjatycka

Dietetyka I stopnia

II

Dr Jadwiga Helbin

Produkcja potraw

Dietetyka II stopnia

I

Dr Agata Skop-Lewandowska

Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

Lekarski

III

Dr Jadwiga Helbin

Trendy w żywieniu osób zdrowych

Lekarski

III

Dr Agata Skop-Lewandowska,