Epidemiologia chorób

Dietetyka I rok – studia stacjonarne I stopnia

 

Koordynator kursu: 

dr hab. Agnieszka Pac, e-mail:  agnieszka.pac@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Dr hab Agnieszka Pac            e-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl

Dr hab. Aleksander Gałaś      e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl

Dr hab. Katarzyna Zawisza    e-mail: katarzyna.zawisza@uj.edu.pl
Dr Elżbieta Sochacka-Tatara  e-mail:   e.sochacka-tatara@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Magiera           e-mail: agnieszka.magiera@uj.edu.pl 
Mgr Renata Majewska           e-mail:  renata.majewska@uj.edu.pl

 

_______________________________________________________________________

UWAGA !!!!!

Zaliczenie z Epidemiologii chorób w II terminie odbędzie się

w dniu 22 lutego godz. 12:00

sala 8 Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM

_______________________________________________________________________

Szczegółowa tematyka  zajęć 

 

Materiały dla studentów

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia)

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM