WYBRANE ZAGADNIENIA OPIEKI NAD OSOBĄ W WIEKU STARSZYM

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 7 

Koordynator kursu: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.p

dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail:  tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus

Materiały dla studentów