Zdrowie w realu – spotkania z praktykami

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: kurs nie jest realizowany w roku 2021/22

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast