Zdrowie w realu – spotkania z praktykami

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Prowadzący:


 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram:

Materiały dla studentów