Zdrowie w realu – spotkania z praktykami

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Agnieszka Król, e-mail: a.krol@uj.edu.pl
dr Aleksandra Piłat, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Karolina Rożniatowska
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram:

Zajęcia odbywają się w czwartki w okresie od 2 marca do 11 maja 2023 w godzinach 17:00-19:15 w następujących lokalizacjach:

  • sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. św. Łazarza 16 z wyjątkiem terminów:
  • 13.04.2023 – sala konferencyjna, Katedra Biochemii Lekarskiej ul. Kopernika 7
  • 11.05.2023 – sala 11 w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a

Materiały dla studentów