Praktyczny dobór produktów żywnościowych – dania kuchni azjatyckiej

Koordynator kursu: 

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Maraj, e-mail: malgorzata.maraj@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)