Psychologia z socjologią

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast