Społeczne aspekty niepełnosprawności

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 
Prowadzący:
dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus

Harmonogram: kurs fakultatywny realizowany w semestrze letnim

Materiały dla studentów