Społeczne aspekty niepełnosprawności

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 4

Koordynator kursu: 

dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl
 
Prowadzący:
prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl
dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu 

Sylabus

Harmonogram: kurs nie jest realizowany w roku 2021/22

Materiały dla studentów 

Wielkość fontu
Kontrast