Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr Anna Prokop-Dorner, dr Elżbieta Ptak, dr Paulina Sekuła, dr Barbara Woźniak, dr Ilona Barańska, mgr Katarzyna Słaby

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogramponiedziałki, 14:15 – 16:30

  • 28/2 /2022

sala konferencyjna, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7c

  • 7/3/2022

aula, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7c  

  • 14/03/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 21/03/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 28/03/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 4/04/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 11/04/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 25/04/2022

aula, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7c  

  • 9/05/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

  • 16/05/2022

A1, Katedra Anatomii, Kopernika 12

Materiały dla studentów