Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 2

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Ilona Barańska, Aleksandra Piłat-Kobla, Anna Prokop-Dorner, Elżbieta Ptak, Paulina Sekuła, Katarzyna Słaby

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia niestacjonarne)

Sylabus (studia niestacjonarne)

Harmonogram: poniedziałki w godzinach 13:45-16:00:

  • 27.02.2023 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 06.03.2023 – sala komputerowa 216/216a, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 13.13.2013 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 20.03.2023 – sala 421, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 27.03.2013 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 03.04.2023 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 17.04.2023 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 24.04.2023 w godzinach 14:15-16:30 – sala 421, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 08.05.2023 w godzinach 14:15-16:30 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16
  • 15.05.2023 – sala S1, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, św. Łazarza 16

Materiały dla studentów