Planowanie diet leczniczych

Koordynator kursu: 

Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło 

 

Prowadzący:

Dr Agata Skop-Lewandowska, agata.skop-lewandowska@uj.edu.pl

Mgr Paulina Tomaszewska,   paulina.glodo@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Wielkość fontu
Kontrast