Socjologia

Koordynator kursu: 

dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, dr Paulina Sekuła, dr Ilona Barańska, dr Elżbieta Ptak, dr Aleksandra Piłat-Kobla

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów