Socjologia

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail:  grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl
dr Grzegorz Wójcik, e-mail:  grzegorz.wojcik@uj.edu.pl
mgr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów

Wielkość fontu
Kontrast