Socjologia

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Elżbieta Ptak, e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl 
dr Paulina Sekuła, e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl
dr Ilona Barańska, e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl
dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Wykład: poniedziałki w okresie 3.X – 7.XI.2022, godz. 11.30 – 13.00; Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33 Aula B, 17.X.2022 Aula ul. Kopernika 40

Ćwiczenia:

 • Grupa I: piątki w okresie 7.X – 18.XI.2022, w godz. 13.15-15.45; ul. Michałowskiego 12  s. 204, 14.X s. 227
 • Grupa II: piątki w okresie 7.X – 18.XI.2022, w godz. 13.15-15.45; ul. Kopernika 25 s. 9
 • Grupa III: piątki w okresie 25.XI.2022 – 20.I.2023, w godz. 13.15-15.45; ul. Kopernika 25 s. 27
 • Grupa IV: piątki w okresie 7.X – 18.XI.2022, w godz. 7.45-10.15;
  • 7.X, 14.X, 21.X ul. Kopernika 25 s. 11
  • 28.X ul. Kopernika 25 s. 29
  • 4.XI ul. Zamoyskiego 58 s. 23 lub inna lokalizacja
  • 18.XI ul. Kopernika 25 s. 29
 • Grupa V: piątki w okresie 25.XI.2022 – 20.I.2023, w godz. 13.15-15.45; ul. Kopernika 40 s. 19
 • Grupa VI: piątki w okresie 7.X – 18.XI.2022, w godz. 10.30-13.00; ul. Kopernika 25 s. 11
 • Grupa VII: piątki w okresie 25.XI.2022 – 20.I.2023, w godz. 7.45-10.15; ul. Kopernika 25 s. 8
 • Grupa VIII: piątki w okresie 25.XI.2022 – 20.I.2023, w godz. 10.30-13.00; ul. Kopernika 25 s. 27
 • Grupa IX: piątki w okresie 25.XI.2022 – 20.I.2023, w godz. 10.30-13.00; ul. Kopernika 25 s. 11, 13.I oraz 20.I.2023 s. 8
 • Grupa X: piątki w okresie 7.X – 18.XI.2022, w godz. 10.30-13.00; ul. Kopernika 25 s. 27
 • Grupa XI: środy w okresie 23.XI.2022-11.I.2023, godz. 15.00 – 17.15; ul. Michałowskiego 12  s. 207
 • Grupa XII: środy w okresie 23.XI.2022-11.I.2023, godz. 15.00 – 17.15; ul. Michałowskiego 12  s. 203

Materiały dla studentów