Kuchnie świata

Koordynator kursu: 

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

dr Jadwiga Helbin, e-mail: jadwiga.helbin@uj.edu.pl

dr Joanna Zając, e-mail:  joanna.zajac@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

 

 

Wielkość fontu
Kontrast