Zdrowie publiczne

Dietetyka I rok – studia stacjonarne II stopnia

 

Koordynator kursu: 
Dr hab. Aleksander Gałaś, e-mail:  aleksander.galas@uj.edu.pl

Prowadzący:

Dr hab. Aleksander Gałaś     e-mail:   aleksander.galas@uj.edu.pl

 

 

Materiały dla studentów

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia) 

 

Obowiązujący dress code zgodny z zasadami ubioru studentów podczas zajęć na Wydziale Lekarskim UJ CM