Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Zajęcia fakultatywne, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

Ilona Barańska, Aleksandra Piłat-Kobla, Anna Prokop-Dorner, Elżbieta Ptak, Paulina Sekuła, Katarzyna Słaby

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus 

Harmonogram: środy w godzinach 8:30-10:45:

  • 1.03.2023 – sala konferencyjna, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 8.03.2023 – biblioteka, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a
  • 15.03.2023 – sala 6, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 22.03.2023 – sala 11, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a
  • 29.03.2023 – sala konferencyjna, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 5.04.2023 – sala 11, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a
  • 12.04.2023 – sala 11, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a
  • 10.05.2023  (wyjątkowo w godzinach 8:00-10:15) – sala 6, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 17.05.2023 – sala 6, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 24.05.2023 – biblioteka, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, ul. Kopernika 7a

Materiały dla studentów