Piękna i bestia – socjologiczne koncepcje ciała

Zajęcia fakultatywne, semestr 6

Koordynator kursu: 

dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:


Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus 

Harmonogram: 

Materiały dla studentów