Socjologia żywienia

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów 

 

Wielkość fontu
Kontrast