Socjologia żywienia

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl
dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Aleksandra Piłat-Kobla, e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Wykład: – e-learning asynchroniczny

Ćwiczenia:

  • Grupa 1: poniedziałki w okresie 7.XI-5.XII.2022 w godz. 13:15-15:30
  • Grupa 2: środy w dniach: 23.XI, 7.XII, 21.XII.2022, 4.I, 18.I.2023 w godz. 8:00-10:15
  • Grupa 3: poniedziałki w okresie 12.XI.2022-23.I.2023 w godz. 13:15-15:30

Materiały dla studentów