Socjologia żywienia

Koordynator kursu: 

dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Anna Prokop-Dorner, dr Barbara Woźniak, dr Aleksandra Piłat-Kobla
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć:

Wykłady: dr Anna Prokop-Dorner

  • na platformie PEGAZ (asynchronicznie)

Ćwiczenia: dr Aleksandra Piłat-Kobla oraz dr Barbara Woźniak

  • Grupa 1 – od 6.11.2023 do 4.12.2023 (5 spotkań) w godz. 13:15-15:30 – ul. Kopernika 7, Katedra Biochemii Lekarskiej, s. 7 (w dn. 20.10 i 27. 11. Katedra Biochemii, s. wykładowa)
  • Grupa 2 – od 22.11.2023 do 20.12.2023 (5 spotkań) w godz. 11:00-13:15 – ul. Kopernika 7, Katedra Biologii Medycznej, s. 1
  • Grupa 3 – od 11.12.2023 do 11.01.2024 (5 spotkań) w godz. 13:15-15:30 – ul. Kopernika 7, Katedra Biochemii Lekarskiej, s. 7

Materiały dla studentów