Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Koordynator kursu: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

dr Grażyna Puto, e-mail: grazyna.puto@uj.edu.pl

Prowadzący:

Marlena Padykuła, Grażyna Puto, Izabela Sowińska, Katarzyna Szczerbińska

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram semestr zimowy

Materiały dla studentów