Medical Sociology

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, e-mail: beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl
dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl
dr Anna Prokop-Dorner, e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl 
dr Tomasz Ocetkiewicz, e-mail: tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl
dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram

Wielkość fontu
Kontrast