Medical Sociology

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail:  barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

Barbara Woźniak, Katarzyna Salamon,  Anna Prokop-Dorner, Ilona Barańska, Aleksandra Piłat-Kobla, Paulina Sekuła, Dawid Storman, Grzegorz Wójcik

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram