Wykorzystanie danych z badań naukowych w praktyce dietetycznej

Koordynator kursu: 

Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Małgorzata Bała, e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu (studia stacjonarne)

Sylabus (studia stacjonarne)

Harmonogram zajęć

Wielkość fontu
Kontrast