Zakład Socjologii Medycyny

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Bała

tel: (12) 422 37 20
e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Zespół:

tel. (12) 422 31 82, 423 10 03 

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
e-mail: beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner
e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak
e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

dr Elżbieta Ptak
e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl

dr Agnieszka Król
e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla
e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Paulina Sekuła
e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

mgr Monika Brzyska
e-mail: monika.brzyska@uj.edu.pl

mgr inż. Marzena Florek
e-mail: marzena.florek@uj.edu.pl

mgr Michalina Luśtyk
e-mail: m.lustyk@uj.edu.pl

lic. Karolina Majdak
e-mail: karolina.majdak@uj.edu.pl

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem

Kierownik:   prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

tel. 423 10 03 (wew. 15)
e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Zespół:

dr Violetta Kijowska
e-mail: violetta.kijowska@uj.edu.pl

dr Ilona Barańska
e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

mgr Agata Stodolska
e-mail: agata.stodolska@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Słaby
e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

mgr Natalia Drapała
e-mail: natalia.drapala@uj.edu.pl

inż. Adrianna Ziuziakowska
e-mail: adrianna.ziuziakowska@uj.edu.pl

Katarzyna Sekulak
e-mail: katarzyna.sekulak@uj.edu.pl