Zakład Socjologii Medycyny

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Bała

tel.: (12) 422 37 20
e-mail: malgorzata.1.bala@uj.edu.pl

Zespół:

tel. (12) 422 31 82, 423 10 03 

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
e-mail: beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl

dr Anna Prokop-Dorner
e-mail: anna.prokop@uj.edu.pl

dr Barbara Woźniak
e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

dr Elżbieta Ptak
e-mail: elzbieta.ptak@uj.edu.pl

dr Agnieszka Król
e-mail: a.krol@uj.edu.pl

dr Aleksandra Piłat-Kobla
e-mail: aleksandra.pilat@uj.edu.pl

dr Paulina Sekuła
e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

mgr Monika Brzyska 
e-mail: monika.brzyska@uj.edu.pl

mgr inż. Marzena Florek
e-mail: marzena.florek@uj.edu.pl

mgr Michalina Gajdzica
e-mail: m.lustyk@uj.edu.pl

mgr Karolina Majdak
e-mail: karolina.majdak@uj.edu.pl

 

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem

Kierownik:   prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

Zespół:

dr Violetta Kijowska
e-mail: violetta.kijowska@uj.edu.pl

dr Ilona Barańska
e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl

mgr Agata Stodolska
e-mail: agata.stodolska@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Słaby
e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl

mgr Natalia Drapała
e-mail: natalia.drapala@uj.edu.pl

mgr inż. Adrianna Ziuziakowska
e-mail: adrianna.ziuziakowska@uj.edu.pl

mgr Aneta Krawczycka-Mika
e-mail: aneta.krawczycka-mika@uj.edu.pl

lic. Katarzyna Sekulak
e-mail: katarzyna.sekulak@uj.edu.pl

mgr Anna Orzechowska
e-mail: anna2.orzechowska@uj.edu.pl

mgr Ewa Molicka
e-mail: ewa.molicka@uj.edu.pl

lic. Paulina Król
e-mail: paulina.krol@uj.edu.pl

mgr Jolanta Michalik-Dobek
e-mail: jolanta.michalik-dobek@uj.edu.pl

lic. Agnieszka Migielicz
e-mail: agnieszka.migielicz@uj.edu.pl

Renata Postek
e-mail: renata.postek@uj.edu.pl

lic. Katarzyna Kulikowska
e-mail: katarzyna1.kulikowska@uj.edu.pl

mgr Danuta Korda
e-mail: danuta.korda@uj.edu.pl