Higiena – tematyka zajęć (kierunek lekarsko-dentystyczny)

Przedmiot HIGIENA:

 • Studia stacjonarne/I
 • Studia niestacjonarne/I

 

TEMATYKA ZAJĘĆ Z HIGIENY DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

 

W ramach ćwiczeń z Higieny realizowane są następujące treści:

 

1. Ćwiczenia 2h – Dr Jadwiga Helbin

 • Środowisko a zdrowie człowieka.

 • Zanieczyszczenia pyłowe, gazowe

 • Skutki zanieczyszczenia powietrza.

 

2. Ćwiczenia 2h – Dr Jadwiga Helbin

 • Biomonitoring środowiskowy: monitoring środowiskowy i monitoring biologiczny.

 

3. Ćwiczenia 2h – Dr Jadwiga Helbin

 • Choroby zawodowe, parazawodowe, środowiskowe.

 • Uszkodzenie słuchu jako choroba zawodowa na przykładzie narażenia na hałas w miejscu pracy.

 • Wpływ hałasu na organizm człowieka (narażenie na hałas w skali III i V stopniowej).

 

4. Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Podstawy karcinogenezy, epidemiologia nowotworów, główne czynniki ryzyka.

 

5.  Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Karcinogeneza środowiskowa, rola uwarunkowań genetycznych.

 • Etapy karcinogenezy.

 • Omówienie podstawowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych z uwzględnieniem zmian zachodzących na poszczególnych etapach.

 

6.  Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Żywienie w chorobach nowotworowych.

 • Niedożywienie i kacheksja.

 

7.  Ćwiczenia: 2h – Dr Wojciech Szot

 • Promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje a praca stomatologa.

 • Choroba Reynauda.

 • Schorzenia związane z narażeniem i przeciwwskazania do wykonywania zawodu.

 

8.  Ćwiczenia: 2h – Dr Joanna Zając

 • Energia i zapotrzebowanie energetyczne organizmu.

 

9.  Ćwiczenia: 2h – Dr Joanna Zając

 • Składniki mineralne i witaminy.

 

10.  Ćwiczenia: 2h – Dr Joanna Zając

 • Fluor jego znaczenie.

 

11.  Ćwiczenia: 2h – Dr Agata Skop-Lewandowska

 • Choroby dietozależne- przyczyny, podział, charakterystyka.

 

12.  Ćwiczenia: 2h – Dr Agata Skop-Lewandowska

 • Ocena stanu odżywienia – wprowadzenie oraz zajęcia praktyczne.

 

13.  Ćwiczenia: 2h – Dr Agata Skop-Lewandowska

 • Niedożywienie.

 • Charakterystyka diet szpitalnych.

 • Odżywianie drogą pozajelitową.