Religia a praktyki żywieniowe – kuchnie wybranych tradycji religijnych

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 5 i 6

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:

mgr Sylwia Jopek, dr Barbara Woźniak

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: 

  • wykłady online: 20.03, 27.03, 24.04. 22.05.2023 (poniedziałki) w godzinach 11:00-13:15
  • 28.02.2023 (wtorek) w godzinach 11:15-12:45 – sala konferencyjna, Katedra Biochemii Lekarskiej, Kopernika 7
  • 1.03, 8.03, 15.03 (środy) w godzinach 11:15-14:15 – szkoła 
  • 4.04.2023 (wtorek) w godzinach 11:15-14:15 – szkoła

Materiały dla studentów