Religia a praktyki żywieniowe – kuchnie wybranych tradycji religijnych

Zajęcia fakultatywne, studia stacjonarne, semestr 5 i 6

Koordynator kursu: 

dr Barbara Woźniak, e-mail: barbara.wozniak@uj.edu.pl

Prowadzący:


Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram: 

Materiały dla studentów