Socjologia

Koordynator kursu: 

dr Grzegorz Wójcik, e-mail:  grzegorz.wojcik@uj.edu.pl

Prowadzący:

dr Grzegorz Wójcik, e-mail: grzegorz.wojcik@uj.edu.pl
 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Sylabus

Harmonogram zajęć

Materiały dla studentów

Wielkość fontu
Kontrast