Medycyna laboratoryjna wieku podeszłego

Koordynator kursu: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl

dr hab. Barbara Gryglewska, e-mail: barbara.gryglewska@uj.edu.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu

Harmonogram zajęć

Wielkość fontu
Kontrast